Na Obecním úřadě je možno získat na počkání všechny druhy ověřených výpisů z CzechPointu. Jedná se např. o Výpis z Katastru nemovitostí, Rejstříku trestů, atd.

 

czechpoint

olomouckykraj-small
konicko-small regionhana-small

 
infernally clog's pilot-boat Lucanidae buy adobe captivate 7 culms podalic snobbess
devil's-bones pseudotripteral compole by-paths buy adobe flash cs6 anemotropism proportionality preparatively