Program rozvoje obce Ochoz na období 2016 - 2022 - aktuální 

 

 

Program obnovy vesnice Ochoz - platnost 2012 - 2015

 

Územní plán Ochoz - text, výkres

 

Změna územního plánu Ochoz č. 1 - text, výkres