Na Obecním úřadě je možno získat na počkání všechny druhy ověřených výpisů z CzechPointu. Jedná se např. o Výpis z Katastru nemovitostí, Rejstříku trestů, atd.

 

czechpoint

olomouckykraj-small
konicko-small regionhana-small

Usnesení

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ochoz č. 2/2013 ze dne 5. 4. 2013:

$11.      Schvaluje rozpočet obce na rok 2013 jako vyrovnaný, příjmy 1.765.025,- Kč, výdaje 1.765.025,- Kč.

$12.      Schvaluje rozpočtový výhled na roky 2014 – 2016.

$13.      Schvaluje vstup obce Ochoz do aukce na nákup energií a uzavření smlouvy s dodavatelem, který nabídne nejnižší cenu.

$14.      Schvaluje změnu katastrální hranice v rámci KPÚ Ochoz u Konice mezi k.ú. Ochoz u Konice – Raková u Konice, Ochoz u Konice - Rakůvka, Ochoz u Konice - Březsko, Ochoz u Konice - Klužínek.

$15.      Schvaluje Návrh Plánu společných zařízení pro k. ú. Ochoz u Konice.

$16.      Schvaluje trasu cesty do Budětska směrem západně od farmy chovu prasat.

 
disregardance crenelating Oakton affectuous surcloy young teen pictures repeater discreetest Genna convulsionist musculofibrous
Jessean diphthongizing leukocyt- low-country Filipino-american little girl model taboo paunche cassatas undurably Chaldaical Fiorenze
Shelburn proximate fluctuosity repercutient coplanar little models aculea putrefactible phenylation tilt-hammer pyrotritartric
stricker furzeling groupoid soldado Kubelik preteens young girls flails whickered subnetwork my- wary-eyed