Na Obecním úřadě je možno získat na počkání všechny druhy ověřených výpisů z CzechPointu. Jedná se např. o Výpis z Katastru nemovitostí, Rejstříku trestů, atd.

 

czechpoint

olomouckykraj-small
konicko-small regionhana-small

PROJEKTY OBCE REALIZOVANÉ S DOTAČNÍ PODPOROU

Projekt „Výstavba místní komunikace spojující obce Ochoz a Budětsko – 2. Etapa“ je realizován za finanční podpory Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2017 ve výši 296.000,- Kč. 

realizace zahájena 08-2017

Prezentace projektu před realizací.

Prezentace projektu v průběhu realizace.

Projekt po dokončení.

------------------------------------------------------------------------------

mmr cr rgb

PROGRAM MMR ČR:

117D08 – PODPORA REVITALIZACE ÚZEMÍ

117D081 – DEMOLICE BUDOV V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH

Projekt „Demolice budov bývalého pionýrského tábora“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

realizace zahájena 07-2017

Publicita projektu.

Prezentace průběhu realizace projektu. 

 

**************************************************************

POV 2016

 Projekt „Výstavba místní komunikace spojující obce Ochoz a Budětsko - 1. etapa - napojení na stávající místní komunikaci v obci Ochoz“

podaný do programu POV 2016 Olomouckého kraje

Dokumentace: před zahájením

v průběhu

po dokončení

****************************************************************

 

 

 ***********************************************************