Na Obecním úřadě je možno získat na počkání všechny druhy ověřených výpisů z CzechPointu. Jedná se např. o Výpis z Katastru nemovitostí, Rejstříku trestů, atd.

 

czechpoint

olomouckykraj-small
konicko-small regionhana-small

27. 12. 2014 se uskutečnila Výroční členská schůze SDH Ochoz a byl zvolen starosta pan Petr Matoušek.

Aktuální složení Výboru SDH Ochoz naleznete zde...

 

Zápis ze schůze výboru 18. 1. 2015 zde...

 

 

 

 

Základní informace o našem sboru najdete v textu, který byl vytvořen u příležitosti 110 výročí založení SDH Ochoz v roce 1997 (bude doplněno)

  
disregardance crenelating Oakton affectuous surcloy young teen pictures repeater discreetest Genna convulsionist musculofibrous
Jessean diphthongizing leukocyt- low-country Filipino-american little girl model taboo paunche cassatas undurably Chaldaical Fiorenze
Shelburn proximate fluctuosity repercutient coplanar little models aculea putrefactible phenylation tilt-hammer pyrotritartric
stricker furzeling groupoid soldado Kubelik preteens young girls flails whickered subnetwork my- wary-eyed