Na Obecním úřadě je možno získat na počkání všechny druhy ověřených výpisů z CzechPointu. Jedná se např. o Výpis z Katastru nemovitostí, Rejstříku trestů, atd.

 

czechpoint

olomouckykraj-small
konicko-small regionhana-small

Společenský dům Ochoz - opravená budova bývalé školy - slouží občanům obce Ochoz

k různým aktivitám. Jednou částí jsou pravidelné aktivity, které jsou uvedeny v Týdenním rozvrhu.

Dále je Spol. dům  k dispizici občanům obce Ochoz a spolkům, působícím v obci - Akce a oslavy.

 

Oprava podlahy společenské místnosti v 1. patře budovy se zdárně blíží k dokončení, a proto můžeme zapisovat plánovné akce:

AKCE A OSLAVY

 

22. 11. 2014 - Petr Matoušek

23. 11. 2014 - CPR Kána Konice

29. 11. 2014 - Veselý Václav

30. 11. 2014 - Vánoční výstava