Mobilní sběr nebezpečných a objemných odpadů v  naší obci – jaro 2018

Společnost FCC Litovel, s.r.o. informuje obce o organizaci mobilního sběru.

Objemný odpad

Přistavení kontejnerů Odvoz kontejnerů
čtvrtek 10. 5. 2018 – 1 x 20m3 – odpoledne pátek 11. 5. 2018 dopoledne

Objemný odpad – odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic, např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod.

Nebezpečný odpad + pneu + elektrozařízení

Čas předání
sobota 12. 5. 2018 8:05 – 8:30
sběr přímo do vozidl

a / nebezpečný odpad – např. oleje, tuky, zbytky barev a rozpouštědel, spotřební chemie, ropné látky léky, agrochemický odpad včetně obalů.

b / pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních vozidel (větší pneumatiky z traktorů, nákladních vozidel, strojů apod. budou odebrány po předchozí domluvě).

c / vyřazené elektrozařízení – elektrozařízení používané v domácnostech. Např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.

Důležité upozornění

Odkládání jakéhokoliv odpadu v době mimo provoz mobilní sběrny je považováno za odkládání odpadu mimo vyhrazená místa a je protiprávní.

Nebezpečné odpady, vyřazené elektrozařízení a pneumatiky budou předávány zaměstnancům společnosti FCC Litovel, s r.o. po jejich příjezdu na náves obce.

Objemný odpad ukládejte pouze do přistavených kontejnerů.

Stavební odpad – např.: suť, eternitová krytina apod. se nepřijímá.

Běžný domovní odpad se likviduje při pravidelných čtrnáctidenních svozech.

Žádáme proto občany, aby tyto druhy odpadů na mobilní sběry nepřinášeli. Jen přesným tříděním odpadu lze dosáhnout potřebnou kvalitu materiál ů pro následné využití a také co nejpříznivějších cen za uložení či jiné zneškodnění odpadů, které nelze jinak zužitkovat. S odpady se bude nakládat způsobem, vyhovující současným legislativním a ekologickým normám.