Zápis do prvního ročníku základní školy

Zápis do prvního ročníku základní školy

se uskuteční v budově

Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace,

ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 13.00 do 17.00 hodin

a v pátek 5. dubna 2019 od 13.00 do 17.00 hodin.

K zápisu prosím vezměte občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Kritéria přijetí

V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou k povinné školní docházce v Základní škole a gymnáziu města Konice, příspěvkové organizaci, přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, a žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy.

V případě zájmu zákonných zástupců budou přijaty i děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace.

Další informace:  www.gymnazium-konice.cz