ZRUŠENO – Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 22. 10. a 24. 10. 2020

SVOZ BYL ZRUŠEN!!!

 

E-mail FCC

_ZRUŠENO (2)

 

Mobilní sběr nebezpečných a objemných odpadů v naší obci – podzim 2020

Společnost FCC Litovel, s.r.o. informuje obce o organizaci mobilního sběru.

 

Pravidla_MS_nouzový_stav_podzim

 

OBJEMNÝ ODPAD
Přistavení kontejnerů
Odvoz kontejnerů
čtvrtek 22. 10. 2020

– 1 x 30m3 – odpoledne
pátek 23. 10. 2020 dopoledne
objemný odpad – odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic, např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod.

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD + PNEU + ELEKTROZAŘÍZENÍ
Čas předání
sobota 24. 10. 2020     7:00  –  7:30

sběr přímo do vozidla
a / nebezpečný odpad – např. oleje, tuky, zbytky barev a rozpouštědel, spotřební chemie, ropné látky léky, agrochemický odpad včetně obalů.

 

b / vyřazené elektrozařízení – elektrozařízení používané v domácnostech. Např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.

Důležité upozornění

Odkládání jakéhokoliv odpadu v době mimo provoz mobilní sběrny je považováno za odkládání odpadu mimo vyhrazená místa a je protiprávní.

 

Nebezpečné odpady, vyřazené elektrozařízení a pneumatiky budou

předávány zaměstnancům společnosti FCC Litovel, s r.o.

po jejich příjezdu na náves obce.

 

Stavební odpad – např.: suť, eternitová krytina apod. se nepřijímá.

Žádáme proto občany, aby tyto druhy odpadů na mobilní sběry nepřinášeli.

 

Objemný odpad ukládejte pouze do přistavených kontejnerů.

Běžný domovní odpad se likviduje při pravidelných čtrnáctidenních svozech.

 

Jen přesným tříděním odpadu lze dosáhnout potřebnou kvalitu materiál ů pro následné využití

a také co nejpříznivějších cen za uložení či jiné zneškodnění odpadů, které nelze jinak zužitkovat. S odpady se bude nakládat způsobem, vyhovující současným legislativním a ekologickým normám.

 

PNEUMATIKY ODEBÍRÁNY NEBUDOU

Využijte možnosti zpětného odběru v pneuservisech