Odjezdy autobusů v době uzavírky – 20. 9. až 26. 9. 2021

Odjezdy autobusů v době uzavírky

 

ARRIVA MORAVA a.s., oblast Olomouc Sladkovského 142/37, 772 01 Olomouc

Přepravní opatření – 63  / 2021

Úplná uzavírka silnice III/4481, průtah obcí Ochoz

             

          V termínu od 20. září 2021 do 26. září 2021 bude úplně uzavřena silnice III/4481 v obci Ochoz. Důvodem uzavírky je realizace akce „Obec Ochoz – ČOV a stoková síť – oprava povrchu komunikace“.

 

          ARRIVA MORAVA a.s., oblast Litovel a Prostějov projíždí uzavřeným úsekem linkami VLD 890301 Kladky – Litovel – Konice, 890305 Litovel – Bohuslavice – Konice, 780440 Prostějov – Pěnčín – Konice – Kladky, 780447 Konice – Hvozd – Ospělov a 780448 Konice – Polomí – Budětsko – Konice.

Po dobu uzavírky pojedou autobusy po objízdné trase.

Linky 890301 a 890305 pojedou ze zastávky Rakůvka, obec přes Klužínek, Hvozd, Březsko do Konice na zastávku Konice, autobusové stanoviště po silnicích III/4481, III/37341, III/37340 a II/373. Objízdná trasa je obousměrná. Bez náhrady budou zrušeny zastávky Budětsko, rozcestí a Konice, SÚS. Zastávka Ochoz bude nahrazena zastávkou umístěnou na křižovatce silnic III/4481 a III/ 37341 (křižovatka u ČOV).

********************************************

Linka 780440 („kladečák“) pojede ze zastávky Konice, autobusové stanoviště přes Březsko do Hvozdu a dál na Kladky po silnici II/373. Linka neobslouží Ochoz a Hvozd, Klužínek. Všechny spoje obslouží zastávku Budětsko, rozcestí 0,6 (náhradní zastávka za zastávku Ochoz).

********************************************

Linka 780447 pojede ze zastávky Konice, autobusové stanoviště přes Březsko do Hvozdu a dál po trase dle licence. Do Klužínku zajedou spoje 2, 12 a 15. Spoj 3 do Klužínka nezajede. Linka neobslouží zastávky Konice, SÚS a Ochoz. Objízdná trasa je obousměrná.

********************************************

Linka 780448 pojede ze zastávky Konice, autobusové stanoviště přes Březsko, Hvozd, Klužínek do Rakůvky. Dál po trase dle licence. Objízdná trasa je obousměrná. Linka neobslouží zastávku Konice, SÚS. Zastávka Ochoz bude nahrazena zastávkou umístěnou na křižovatce silnic III/4481 a III/ 37341 (křižovatka u ČOV).  Spoje 201, 203, 1, 9, 2 a 14 obslouží zastávku Budětsko, rozcestí.

********************************************

Za komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se cestujícím předem omlouváme.