Velkoobjemové odpady – 18. 10. 2021 a nebezpečné odpady – 23. 10. 2021 od 7:00 do 7:30