Author: spravce

Aktuálně k pořádání Svatováclavských hodů – 26. 9. 2020

 

Skupina historických aktivit EQUES-TEMPUS zve všechny občany na Svatováclavské vepřové hody. Zahájení bude v sobotu 26. 9. 2020 ve 12 hodin. Těšit se můžete na bohaté občerstvení, vystoupení břišních tanečnic, ukázky dobových řemesel a koncert hudební skupiny FLAMES ze ZUŠ Konice. Celým odpolednem bude provázet svým vystoupením Staňa Faltýnek. Prodej občerstvení bude ukončen v souladu s vydaným nařízením ve 22:00.

Ve 14:00 hod. bude sloužena mše svatá ke cti sv. Václava ve stanu u kaple na návsi.

V případě neočekávané události, která by ohrozila konání akce, budete okamžitě po zjištění problému informováni hlášením v obecním rozhlase.

 

Hlášení OÚ 25. 9. 2020

Hlášení 25. 9. 2020

Skupina historických aktivit EQUES-TEMPUS zve všechny občany na zítřejší Svatováclavské vepřové hody. Zahájení bude ve 12 hodin. Těšit se můžete na bohaté občerstvení, vystoupení břišních tanečnic, ukázky dobových řemesel a koncert hudební skupiny FLAMES ze ZUŠ Konice. Celým odpolednem bude provázet svým vystoupením Staňa Faltýnek. Prodej občerstvení bude ukončen v souladu s vydaným nařízením ve 22:00.

Ve 14:00 hod. bude sloužena mše svatá ke cti sv. Václava ve stanu u kaple na návsi.

V případě neočekávané události, která by ohrozila konání akce, budete okamžitě po zjištění problému informováni hlášením v obecním rozhlase.

 

Hlášení OÚ 11. 9. 2020

Hlášení 11. 9. 2020

Společnost E-on oznamuje občanům, že v pondělí 14. 9. od 8:00 do 15:00 bude pracovnice společnosti v naší obci provádět odečítání elektroměrů ve všech domech, tedy i těch, které odebírají elektřinu od jiného dodavatele. V případě nepřítomnosti zanechejte stav elektroměru na viditelném místě.

 

Společnost E-on také žádá vlastníky nemovitostí, aby provedli ořezání dřevin, které jsou v blízkosti drátů elektrického vedení.

 

V pondělí 14. 9. 2020 od 19:30 se bude v zasedací místnosti OÚ konat zasedání zastupitelstva naší obce.