Author: spravce

Hlášení 1. 4. 2019

Hlášení 1. 4. 2019

 

Zápis do prvního ročníku základní školy

se uskuteční v budově Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace,

ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 13.00 do 17.00 hodin

a v pátek 5. dubna 2019 od 13.00 do 17.00 hodin.

 

K zápisu prosím vezměte občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

18. 3. 2019

Hlášení 18. 3. 2019

1.

Dnes od 17:00 do 19:00 je na obecním úřadě možné zkonzultovat místa budoucího připojení ke splaškové kanalizaci, jejíž výstavba se připravuje. Možnost konzultace bude i za týden ve stejném čase, nebo jindy po domluvě s místostarostou.

 

2.

Odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů v naší obci proběhne v příštím týdnu. Ve čtvrtek 28. 3. odpoledne bude na obvyklém místě přistaven kontejner na objemný odpad, který nelze dát do běžných popelnic. Kontejner není určený pro stavební odpad.

V sobotu 30. 3. od 7:00 do 7:30 budou pracovníci odpadové firmy přebírat nebezpečné odpady – např. barvy, oleje, znečištěné obaly, dále vyřazená elektrozařízení a pneumatiky od osobních automobilů. Upozorňuji, že pneumatik by mělo být minimum, protože prodejci pneumatik jsou povinni při prodeji nových bezplatně odebrat pneumatiky ojeté.

Zápis do prvního ročníku základní školy

Zápis do prvního ročníku základní školy

se uskuteční v budově

Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace,

ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 13.00 do 17.00 hodin

a v pátek 5. dubna 2019 od 13.00 do 17.00 hodin.

K zápisu prosím vezměte občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Kritéria přijetí

V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou k povinné školní docházce v Základní škole a gymnáziu města Konice, příspěvkové organizaci, přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, a žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy.

V případě zájmu zákonných zástupců budou přijaty i děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace.

Další informace:  www.gymnazium-konice.cz

Hlášení 9. 3. 2019

Hlášení 9. 3. 2019

Ve středu 13. 3. 2019 v 19:15 hod. se v zasedací místnosti Obecního úřadu bude konat veřejné zasedání zastupitelstva naší obce.

2.

Společnost E – on oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na elektrické soustavě bude přerušena dodávka elektrické energie v celé obci Ochoz, a to ve středu 13. 3. 2019 od 11:00 hod do 13:00 hod