Aktuality

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva proběhlo

31. 10. 2018 se ve společenské místnosti Společenského domu Ochoz uskutečnilo ustavující zasedání, na kterém nově zvolení zastupitelé složili slib. Poté následovala volba starosty, místostarosty a dalších volených funkcí s tímto výsledkem:

 

Ing. Martin Bílý – starosta

Ing. Pavel Svoboda – místostarosta

 

Zastupitelstvo

Pavel Bílý – předseda výboru pro údržbu veřejných prostranství a majetku obce

Dostál Pavel –  předseda výboru pro ŽP, lesní hospodářství a komunikace

Hájek František, Dis. – předseda  kontrolního výboru

Jana Matoušková – předsedkyně výboru pro občanské záležitosti

Ing. Ladislav Ošlejšek, Ph.D – předseda finančního výboru