Informace k volbám do zastupitelstva obce 5. a 6. října 2018

Informace k volbám do zastupitelstva obce 5. a 6. října 2018

Dokumenty pro podání kandidatury nezávislého kandidáta

 

Souhrnné informace důležité pro volby do zastupitelstva obce zveřejňuje naše ORP – město Konice:

http://www.konice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=6909&id=6765&n=volby%2Ddo%2Dzastupitelstev%2Dobci