Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – účinnost od 10. 3. 2020