Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – účinnost od 11. 3. 2020