Oznámení o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Ochoz – 31. 10. 2018