Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje konaných ve 2. 3. 10. 2020

Onz_počet_clenů