Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – aukční vyhláška