Veřejná vyhláška – oznámení o konání projednávání návrhu změny č. 2 ÚP Konice