Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu ÚZEMNÍHO PLÁNU HVOZD