Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu změny č. 2 Územního plánu Raková