Veřejná vyhláška – Oznámení o zveřejnění Aktualizace č. 4 Zásad rozvoje Olomouckého kraje