Vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 2468/2

Vyvěšeno dne 29.6.2019

Příloha