Vyhlášení záměru na zřízení věc. břemene na p.č. 1400/1,2327,2340

Vyvěšeno dne 29.6.2019

Příloha