Vyhlášení záměru na zřízení věc. břemene na p.č. 2057,2058,2060

Vyvěšeno dne 29.6.2019

Příloha