Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2017