Záměr na prodej částí pozemku parc. č. 2164

Záměr 2164_oddelene