Záměr na prodej pozemků určených k výstavbě

Vyvěšeno dne 16.9.2019

POZOR, oprava znění:

Příloha