Záměr na prodej pozemků určených k výstavbě

Vyvěšeno dne 16.5.2019

Příloha