Záměr na prodej pozemků ve vlastnictví obce Ochoz parc. č. 1240 a 1241 v k. ú. Březsko