Záměr na pronájem nemovitosti – prodejna smíšeného zboží Ochoz