Záměr na pronájem pozemku p.č. st. 51, jehož součástí je budova č.p. 58

Příloha