Změna organizace zápisu do 1. ročníku pro šk. rok 2020-2021 ZŠaG Konice