Novinky

ZRUŠENO – Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 22. 10. a 24. 10. 2020

SVOZ BYL ZRUŠEN!!!

 

E-mail FCC

_ZRUŠENO (2)

 

Mobilní sběr nebezpečných a objemných odpadů v naší obci – podzim 2020

Společnost FCC Litovel, s.r.o. informuje obce o organizaci mobilního sběru.

 

Pravidla_MS_nouzový_stav_podzim

 

OBJEMNÝ ODPAD
Přistavení kontejnerů
Odvoz kontejnerů
čtvrtek 22. 10. 2020

– 1 x 30m3 – odpoledne
pátek 23. 10. 2020 dopoledne
objemný odpad – odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic, např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod.

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD + PNEU + ELEKTROZAŘÍZENÍ
Čas předání
sobota 24. 10. 2020     7:00  –  7:30

sběr přímo do vozidla
a / nebezpečný odpad – např. oleje, tuky, zbytky barev a rozpouštědel, spotřební chemie, ropné látky léky, agrochemický odpad včetně obalů.

 

b / vyřazené elektrozařízení – elektrozařízení používané v domácnostech. Např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.

Důležité upozornění

Odkládání jakéhokoliv odpadu v době mimo provoz mobilní sběrny je považováno za odkládání odpadu mimo vyhrazená místa a je protiprávní.

 

Nebezpečné odpady, vyřazené elektrozařízení a pneumatiky budou

předávány zaměstnancům společnosti FCC Litovel, s r.o.

po jejich příjezdu na náves obce.

 

Stavební odpad – např.: suť, eternitová krytina apod. se nepřijímá.

Žádáme proto občany, aby tyto druhy odpadů na mobilní sběry nepřinášeli.

 

Objemný odpad ukládejte pouze do přistavených kontejnerů.

Běžný domovní odpad se likviduje při pravidelných čtrnáctidenních svozech.

 

Jen přesným tříděním odpadu lze dosáhnout potřebnou kvalitu materiál ů pro následné využití

a také co nejpříznivějších cen za uložení či jiné zneškodnění odpadů, které nelze jinak zužitkovat. S odpady se bude nakládat způsobem, vyhovující současným legislativním a ekologickým normám.

 

PNEUMATIKY ODEBÍRÁNY NEBUDOU

Využijte možnosti zpětného odběru v pneuservisech

Moravská vodárenská – oznámení o zhoršení kvality pitné vody

 

Hlášení 16. 10. 2020

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ  oznamuje, že včera oznámená havárie

v odběrném místě pitné vody se podařila odstranit

a kvalita dodávané pitné vody ode dneška odpovídá normám.

MOVO – pitná voda

 

Hlášení OÚ 15. 10. 2020

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ  oznamuje,

že došlo ke zhoršení kvality

dodávané pitné vody ve vodovodu.

Důvodem je trvalý déšť a zaplavení jímacího území u obce Hvozd.

Do odvolání voda nevyhovuje požadavkům pro pitnou vodu

kvůli zákalu a barvy, další znečištění nelze vyloučit.

Pracovníci vodáren pracují na odstranění závad a žádají o pochopení a trpělivost.

O dodání cisterny s pitnou vodou,

která by byla umístěna v obci jsem požádal,

vzhledem k velké oblasti, která je havárií ve Hvozdě postižena, však nelze určit, kdy bude cisterna do obce přistavena.

Pokud přijde nová informace, oznámím ji neprodleně obecním rozhlasem.

Aktuálně – COVID – 19

Aktuální informace – vše ohledně vyhlášených opatření vlády z důvodu trvající nákazy COVID 19 se dozvídáme celostátních sdělovacích prostředků – prosím o dodržování těchto nařízení.

Vedoucí místního obchodu nabízí občanům možnost nakoupení potravin s dodáním do domu. Jedná se o případy, kdy jsou dotyční v karanténě nebo mají podezření na nákazu nebo mají z nákazy obavu. Zájemci mohou zavolat nebo napsat SMS zprávou objednávku na telefonní číslo 605 970 106 nebo ji jinak doručit do obchodu. Předpokladem k zajištění této služby je zaplacení zálohy, ze které budou nákupy odečítány. Objednávky budou vyřizovány po skončení otevírací doby, tj. po 11:00 nebo po 17:00, doklad o hodnotě nákupu bude předán se zbožím.