Notices

Hlášení OÚ 29. 5. 2021

Hlášení OÚ 29. 5. 2021

  1. Pracovník Moravské vodárenské oznamuje, že ve čtvrtek 3. června 2021 bude od 9:00 do 14:00 provádět v naší obci odečty vodoměrů. V případě své nepřítomnosti žádá majitele nemovitostí, aby odečet provedli sami a stav vodoměru zanechali na viditelném místě. Je také možné odečet sdělit telefonicky nebo formou SMS zprávy na telefonní číslo pracovníka 724 849 921.
  2. V sobotu 5. června od 8:00 hodin bude v naší obci provádět prohlídky komínů kominík pan Pospíšil, který byl u nás také v loňském roce. Zájemci o provedení prohlídky, nahlaste se na obecním úřadě.
  3. Připomínám občanům, že poplatky za odvoz odpadů je třeba zaplatit do 30. června. Poplatek na letošní rok činí 480,-Kč za poplatníka. Ve stejném termínu je třeba zaplatit také poplatek ze psů – za jednoho chovaného psa činí 50,- Kč, za každého dalšího 70,- Kč.
  4. Charita Konice hledá pracovníky do přímé péče do Domova pokojného stáří v Bohuslavicích. Hledáme zdravotní sestru a pracovníky v sociálních službách na hlavní pracovní poměr. Nabízíme brigádu na období letních prázdnin na pomoc při úklidu nebo v přímé péči o uživatele domova. V případě zájmu, kontaktujte prosím vedoucí domova paní Mgr. Pavlínu Pašovou na tel. čísle: 582 383 505, nebo 739 524 365.
  5. Dotazník týkající se provozu místního obchodu, který Vám byl doručený do domácností, můžete odevzdat do schránky obecního úřadu do neděle 6. června.

20. 5. 2021

Hlášení 20. 5. 2021

Sběr nebezpečných odpadů a elektrozařízení v naší obci proběhne v sobotu 22. 5. od 7:00 do 7:30, odpady budou pracovníci FFC přebírat na obvyklém místě, tzn. na návsi u kapličky.

Hlášení OÚ 3. 5. 2021

Hlášení 3. 5. 2021

Byl jsem požádán Českým statistickým úřadem o vyhlášení informace o probíhajícím povinném Sčítání 2021, které končí již 11. května. Účast je důležitá, protože Vaše odpovědi mohou mít vliv na plánování rozvoje naší obce. Nejjednodušší je sečíst se do 11. května online na webové adrese sčítání cé zet. Pokud je to možné, pomozte se sčítáním i blízkým a sousedům, kteří to sami nezvládnou, aby v naší obci sčítání proběhlo v pořádku.

 

2.

Odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů v naší obci proběhne v tomto měsíci. Ve středu 12. 5. odpoledne bude přistaven kontejner na objemný odpad a bude umístěný za bránou obecního pozemku na konci panelky u věže. Na ukládání odpadů do kontejneru bude dohlížet zaměstnanec obce.

Sběr nebezpečných odpadů a elektrozařízení proběhne až o týden později v sobotu 22. 5. od 7:00 do 7:30.

 

Hlášení OÚ 16. 4. 2021

Hlášení 16. 4. 2021

V pondělí 19. dubna 2021 od 19:00 se bude ve Společenské místnosti Společenského domu Ochoz konat zasedání zastupitelstva naší obce.

 

Potvrzuji, že v pondělí 19. dubna začnou probíhat výkopové práce v silnici u autobusové čekárny a dále v krajské silnici. Začne také platit zákaz průjezdu naší obcí mimo obyvatel a dopravní obsluhy.

Hlášení OÚ 7. 4. 2021

Společnost Fcc oznamuje, že z důvodu poruchy auta odvážejícího komunální odpad dnes nebyl téměř v celé obci vyvezený odpad z připravených popelnic. Bylo přislíbeno, že odvoz proběhne zítra odpoledne, proto nechejte naplněné popelnice před svými domy.

Děkuji za pochopení.

Hlášení OÚ 27. 3. 2021

Hlášení OÚ Ochoz 27. 3. 2021

 

V pondělí 29. 3. 2021 bude kvůli opravě neprůjezdná polní cesta začínající na panelové cestě směrem do Budětska. Neprůjezdná bude také polní cesta z obce směrem ke křižovatce u „Libórka“ kolem fotovoltaiky. Důvodem je oprava cest do takového stavu, aby po uzavření silnice v obci mohly sloužit pro jízdy osobními auty.

Hlášení 26. 1. 2021

Hlášení 26. 1. 2021

V pátek 29. ledna 2021 od 18:00 se bude ve Společenské místnosti Společenského domu Ochoz konat zasedání zastupitelstva naší obce.

 

Informace z místního obchodu – zítra (tj. ve středu 27. 1.) dopoledne bude mimořádně zavřeno, otevřeno bude odpoledne od 14:30 do 17:00. Případné další změny v otevírací době budou oznámeny nápisem na tabuli na obchodě a obecním rozhlasem.

Hlášení OÚ 5. 1. 2021

Hlášení 5. 1. 2021

Úvodem přeji všem obyvatelům Ochoze úspěšný vstup do roku 2021 a hodně zdraví v následujících týdnech.

 

  1. Odvoz komunálního odpadu v tomto týdnu neproběhne, i když je to nyní 14 dní od posledního odvozu. Důvodem je skutečnost, že v naší obci svoz probíhá vždy v sudém týdnu a ten je až příští týden, kdy bude odvoz jako obvykle ve středu odpoledne. Pokud se Vám odpad nevejde do Vašich popelnic, můžete jej nyní uložit do plastového pytle a v příštím týdnu dát pytel k popelnicím, pracovníci FCC je bez výhrad naloží. Společnost FFC děkuje za pochopení.

 

  1. Charita Konice oznamuje, že tradiční koledování skupinek tří králů pro Tříkrálovou sbírku letos z důvodu nákazové situace nebude. Do sbírky můžete přesto přispět, a to buď do pokladničky, která bude do 24. 1. 2021 k dispozici v kanceláři Obecního úřadu Ochoz nebo můžete přispět zasláním finanční částky na účet Charity Konice. Všem dárcům patří velké poděkování.

 

Hlášení OÚ 9. 11. 2020

Hlášení 9 11. 2020

1.

Firmou FCC byla naší obci nabídnuta náhrada za zrušený odvoz velkoobjemových odpadů a u obecního pozemku za panelovou cestou je přistavený kontejner. Do tohoto kontejneru můžete v průběhu zítřka, tj. úterý 10. 11. navézt velkoobjemový odpad. Vyřazené elektrospotřebiče – ledničky, televizory apod. nevozte – využijte zpětný odběr v prodejnách elektro nebo počkejte na další řádný odvoz na jaře příštího roku. Kontejner firma odveze ve středu ráno.

 

 

Dnes zahájila firma INSTA práci na kanalizaci na panelové cestě, průjezdnost po jedné řadě panelů zůstane zachována.

 

Obecní knihovna bude po dobu nouzového stavu uzavřena.

 

Hlášení OÚ 22. 10. 2020

Hlášení Obecního úřadu 22. 10. 2020

 

Firma FCC bez předchozího upozornění zrušila

z důvodu nouzového stavu oznámený svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

 

Náhradní termín bude určen

po skončení vyhlášených opatření.

 

Nyní nabízíme náhradní řešení. Část odpadu, který již máte připravený na vozících, můžete dnes do 18:00 odvézt k bráně obecního pozemku po panelové cestě, kde bude čekat zaměstnanec obce Petr Matoušek a odpad uloží na místo, ze kterého ho později naložíme do kontejneru. Prosím však o rozumný přístup a odvezení pouze toho nejnutnějšího, prostor k uložení není neomezený.

 

Připravený odvoz železného šrotu, který budou v sobotu 24. 10. od 8:00 hodin provádět členové SDH Ochoz, se uskuteční.

 

Omlouváme se za způsobené komplikace,

oznámení firmy FCC o odvolání odvozu

bude vyvěšeno na vývěskách obce._ZRUŠENO (2) E-mail FCC