Notices

Hlášení OÚ

Hlášení 16. 9. 2021

1.

V příštím týdnu bude probíhat asfaltování krajské silnice v naší obci. Z tohoto důvodu bude celý úsek pro veškerou dopravu uzavřený. Některé autobusové spoje obvykle projíždějící obcí jsou odkloněny úplně mimo obec, pro některé bude zastávka přesunuta na křižovatku pod obcí u budované ČOV. Z této zastávky bude odjíždět ranní autobus do školy do Konice, a to v 7:20.  Spoje směrované na Prostějov budou pro naši obec zastavovat na křižovatce u „pavláku.“

Všechny spoje a změny jsou uveřejněny na vývěsce u obchodu. Pokud si nebudete jisti, který spoj kdy pojede, tak Vám na Obecním úřadě podáme informace.

Pro dopravu auty domlouváme se stavebními firmami takový postup prací, abyste se do obce od svých domů vždycky z nějakého směru dostali. Přesto může vzniknout nějaké nedorozumění, proto se prosím v případě problémů obraťte na starostu nebo místostarostu.

2.

Charita Konice zve občany při příležitosti Dne Charity 23. 9. 2021 na náměstí v Konici, kde dojde k prezentaci jednotlivých služeb poskytovaných Charitou Konice. Bude zde možné změřit tlak krve a hladinu cukru v krvi. Dále si můžete zakoupit výrobky, které vyrábí klienti Domu pokojného stáří v Bohuslavicích. Srdečně Vás zvou zaměstnanci Charity Konice

3.

Do naší obce přijede soukromý pěstitel brambor z Vícova. Nabízí rané brambory odrůdy  Impala, vypěstované bez umělých hnojiv. Cena 12 Kč/Kg. Dále bude přijímat objednávky na brambory krmné a k uskladnění. Prodej se uskuteční v úterý 21.9. v 18:10 u obecního úřadu.

Hlášení OÚ 11. 9. 2021

Hlášení 11. 9. 2021

Společnost E-on oznamuje občanům, že v úterý 14. 9. od 10:00 do 15:00 bude pracovnice společnosti v naší obci provádět odečítání elektroměrů ve všech domech, tedy i těch, které odebírají elektřinu od jiného dodavatele. V případě nepřítomnosti zanechejte stav elektroměru na viditelném místě.

 

Informace o omezení průjezdnosti obcí v příštím týdnu:

V pondělí a v úterý budou probíhat přípravné práce na položení nového asfaltového povrchu na hlavní křižovatce v obci a nepůjde projet z krajské silnice směrem k Obecnímu úřadu. Cesta směrem k Liborku a dále do Konice a Březska bude průjezdná, ale pouze do úterý odpoledne.

Od úterý odpoledne do pátku bude probíhat asfaltování cesty od konce zástavby podél fotovoltaiky směrem ke kapličce u Liborka a tato cesta bude neprůjezdná.

Sledujte prosím i nadále aktuální průběh stavebních prací, z nějakého směru se obce vždycky dostanete.

 

Hlášení OÚ 26. 8. 2021

Hlášení 26. 8. 2021

1.

Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace, oznamuje žákům a jejich zákonným zástupcům, že nový školní rok bude zahájen ve středu dne 1. září 2021 v 7. 50 hodin.

Vstup do školy bude žákům umožněn od 7.30.

Zahájení povinné školní docházky žáků 1. ročníku se uskuteční v 8.00 v kmenových třídách ve 2. poschodí pavilonu B. Žák 1. ročníku může být do třídy doprovázen zákonným zástupcem. Vstup do školy bude žákům 1. ročníků a jejich zákonným zástupcům umožněn od 7.55.

Dne 1. září bude vyučování všech tříd ukončeno do 9.30 hodin.

Upozornění na změnu provozu školní družiny: Provoz ranní družiny je do odvolání zrušen.   Žákům  bude od 2. 9. umožněn vstup do školy  od 7.15, do začátku vyučování budou pobývat ve své třídě.

Školní jídelna oznamuje, že vaření obědů pro žáky bude zahájeno ve čtvrtek dne 2. 9. 2021. Zákonní zástupci nových žáků si mohou přihlášky ke stravování stáhnout z webových stránek školy (přihláška ke stravování), případně vyzvednout v kanceláři školní jídelny od 26. 8. do 31. 8. 2021 v době od 8 do 14 hodin. Ostatní strávníci si mohou obědy přihlásit sami pomoci internetového přihlašování, telefonicky na čísle 582 302 672 nebo osobně v kanceláři školní jídelny ve výše uvedených termínech.

Firma Autobusová doprava Studený bude potvrzovat průkazy na žákovské jízdné v pondělí  30. 8. a v úterý 31. 8. 2021 v době od 8.00 do 12. 00 ve vstupním prostoru školy.

 

 

2.

Oznamuji, že v pondělí 30. 8. a v úterý 31. 8. bude neprůjezdná cesta z obce směrem k fotovoltaické elektrárně a ke kapličce „u Liborka“ z důvodu překopání a umístění odvodňovacích kanálů.

Hlášení OÚ – 8. 7. 2021

Kulturní výbor obce Ochoz zve všechny občany na posezení u piva v hasičské zbrojnici, které se bude konat tuto sobotu 10. července od 16:00 hod. K poslechu a tanci Vás bude celé odpoledne hrát pan Stanislav Faltýnek. Pořadatelé si pro Vás připravili pečené špekáčky na pivu, langoše, hranolky a pivo. Za nepříznivého počasí se posezení bude konat v místním společenském domě.

Srdečně zvou pořadatelé.

 

Hlášení OÚ 23. 6. 2021

1.

V úterý 29. června 2021 od 19:00 se bude ve Společenské místnosti Společenského domu Ochoz konat zasedání zastupitelstva naší obce.

 

2.

Oznamuji, že obchod v naší obci bude od pondělí 28. 6 2021 do středy 30. 6. 2021 uzavřený. Došlo k dohodě o ukončení pronájmu s dosavadní provozovatelkou obchodu. Od 1. 7. 2021 bude provoz obchodu obnoven a bude ho provozovat obec. Pokud bude někdo potřebovat ve dnech, kdy bude obchod uzavřený, zajistit nákup základních potravin, zavolejte nebo nějak dejte vědět na Obecní úřad a potřebné zajistíme. Děkuji za pochopení.

Hlášení OÚ 16. 6. 2021

Oznamuji občanům, že Obecní knihovna bude v následujících týdnech otevřena vždy ve čtvrtek od 17:30 do 18:30 hodin.

Hlášení OÚ 29. 5. 2021

Hlášení OÚ 29. 5. 2021

  1. Pracovník Moravské vodárenské oznamuje, že ve čtvrtek 3. června 2021 bude od 9:00 do 14:00 provádět v naší obci odečty vodoměrů. V případě své nepřítomnosti žádá majitele nemovitostí, aby odečet provedli sami a stav vodoměru zanechali na viditelném místě. Je také možné odečet sdělit telefonicky nebo formou SMS zprávy na telefonní číslo pracovníka 724 849 921.
  2. V sobotu 5. června od 8:00 hodin bude v naší obci provádět prohlídky komínů kominík pan Pospíšil, který byl u nás také v loňském roce. Zájemci o provedení prohlídky, nahlaste se na obecním úřadě.
  3. Připomínám občanům, že poplatky za odvoz odpadů je třeba zaplatit do 30. června. Poplatek na letošní rok činí 480,-Kč za poplatníka. Ve stejném termínu je třeba zaplatit také poplatek ze psů – za jednoho chovaného psa činí 50,- Kč, za každého dalšího 70,- Kč.
  4. Charita Konice hledá pracovníky do přímé péče do Domova pokojného stáří v Bohuslavicích. Hledáme zdravotní sestru a pracovníky v sociálních službách na hlavní pracovní poměr. Nabízíme brigádu na období letních prázdnin na pomoc při úklidu nebo v přímé péči o uživatele domova. V případě zájmu, kontaktujte prosím vedoucí domova paní Mgr. Pavlínu Pašovou na tel. čísle: 582 383 505, nebo 739 524 365.
  5. Dotazník týkající se provozu místního obchodu, který Vám byl doručený do domácností, můžete odevzdat do schránky obecního úřadu do neděle 6. června.

20. 5. 2021

Hlášení 20. 5. 2021

Sběr nebezpečných odpadů a elektrozařízení v naší obci proběhne v sobotu 22. 5. od 7:00 do 7:30, odpady budou pracovníci FFC přebírat na obvyklém místě, tzn. na návsi u kapličky.

Hlášení OÚ 3. 5. 2021

Hlášení 3. 5. 2021

Byl jsem požádán Českým statistickým úřadem o vyhlášení informace o probíhajícím povinném Sčítání 2021, které končí již 11. května. Účast je důležitá, protože Vaše odpovědi mohou mít vliv na plánování rozvoje naší obce. Nejjednodušší je sečíst se do 11. května online na webové adrese sčítání cé zet. Pokud je to možné, pomozte se sčítáním i blízkým a sousedům, kteří to sami nezvládnou, aby v naší obci sčítání proběhlo v pořádku.

 

2.

Odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů v naší obci proběhne v tomto měsíci. Ve středu 12. 5. odpoledne bude přistaven kontejner na objemný odpad a bude umístěný za bránou obecního pozemku na konci panelky u věže. Na ukládání odpadů do kontejneru bude dohlížet zaměstnanec obce.

Sběr nebezpečných odpadů a elektrozařízení proběhne až o týden později v sobotu 22. 5. od 7:00 do 7:30.

 

Hlášení OÚ 16. 4. 2021

Hlášení 16. 4. 2021

V pondělí 19. dubna 2021 od 19:00 se bude ve Společenské místnosti Společenského domu Ochoz konat zasedání zastupitelstva naší obce.

 

Potvrzuji, že v pondělí 19. dubna začnou probíhat výkopové práce v silnici u autobusové čekárny a dále v krajské silnici. Začne také platit zákaz průjezdu naší obcí mimo obyvatel a dopravní obsluhy.