Notices

Hlášení OÚ 5. 11. 2021

Hlášení 5. 11. 2021

Pokládání vrchní vrstvy asfaltu na obecní silnici bude probíhat v pondělí 8. listopadu, předtím je ale potřeba provést penetraci povrchu. Zítra, tj. v sobotu 6. listopadu od osmi hodin ráno bude probíhat frézování přebytečné vrstvy asfaltu poblíž křižovatky. Poté bude probíhat zametání podkladového asfaltu v celé ploše. Po zametení bude probíhat penetrace podkladní vrstvy asfaltovou hmotou. Při projíždění přes plochu s penetrací hrozí zašpinění auta asfaltem. Přeparkujte tedy prosím auta tak, abyste o víkendu nemuseli přes penetrační hmotu přejíždět. Děkuji za pochopení, snad už je to poslední velké omezení.

 

2.

Proces povolování zkušebního provozu ČOV byl úspěšný a od pátku 12. listopadu bude možné zahájit vypouštění odpadních vod do kanalizace. Ty, kteří jsou připraveni k napojení na kanalizaci, žádám, aby před propojením potrubí toto oznámili na Obecním úřadě starostovi nebo místostarostovi a umožnili prohlídku způsobu napojení.

Hlášení OÚ 2. 11. 2021

Hlášení 2. 11. 2021

Asfaltování místních komunikací po ukončené výstavbě kanalizace bylo dnes zahájeno pokládkou spodní vrstvy. Zítra bude firma pokračovat v pokládání spodní vrstvy v bočních cestách a vjezdech. Po této vrstvě je již možné opatrně projíždět. Proto se zítra odpoledne v obvyklém čase uskuteční odvoz komunálního odpadu, nachystejte popelnice.

 

Vrchní vrstva asfaltu bude pokládána v pondělí 8. listopadu, do té doby prosím o opatrnost při průjezdu, aby nedošlo k poškození uzávěrů vody, šachet apod.

 

Zákaz vjezdu do obce po krajské silnice je ode dneška zrušený, počítejte se zvýšeným provozem.

 

 

Hlášení OÚ 23. 10. 2021

Hlášení 23. 10. 2021

Stavební firma upřesnila plánovaný postup prací, a proto oznamuji, že asfaltování místních komunikací po ukončené výstavbě kanalizace bude probíhat v týdnu od 1. do 5. listopadu.

 

Stále probíhá řízení o povolení zkušebního provozu ČOV, nyní se čeká na vyjádření státních orgánů, které pravděpodobně využijí třicetidenní lhůtu stanovenou pro vydání stanoviska.

Protože vodoprávní úřad povolení ke zkušebnímu provozu zatím nevydal, není možné se do kanalizace připojit. Jakmile budu znát termín vydání povolení, oznámím jej. Děkuji za pochopení.

Hlášení OÚ 5. 10. 2021

Hlášení 5. 10. 2021

Svoz komunálního odpadu se zítra uskuteční v obvyklé době odpoledne kolem páté hodiny, dejte proto popelnice a zavázané pytle s odpadem na obvyklé místo. Svozové auto neprojede částí obce, kde probíhají práce, tj. od křižovatky směrem k obecnímu úřadu a dál. Tady prosím připravte popelnice nejpozději zítra ráno před domy a označte je např. plastovou visačkou s příjmením majitele nebo číslem domu. V průběhu dne tyto popelnice převezeme multikárou na místo, kde je svozové auto vyprázdní a ve čtvrtek je opět rozvezeme k domům.

 

 

Aktuálně k průběhu prací:

Místní komunikace od křižovatky k Obecnímu úřadu je nyní neprůjezdná především v pracovní době, respektujte prosím tuto situaci a umožněte průběh prací.

 

Od pondělí do středy v příštím týdnu je přislíbeno dokončení asfaltování u ČOV, na překopech silnice v dolní části obce, na panelce a na křižovatce. Pokud asfaltování proběhne, bude ukončena uzavírka silnice přes obec.

Hlášení OÚ 30. 9. 2021

Hlášení 30. 9. 2021

Aktuální informace o probíhajících pracích v obci

Asfaltování povrchu u ČOV, na krajské silnici a na panelce nebylo dokončeno podle původních předpokladů z technických důvodů na straně realizační firmy. Jednáme o dokončení těchto prací – pokud bude jednání úspěšné, tak s předstihem provádění asfaltování oznámím, protože to bude mít vliv na průjezdnost dotčených míst.

Na místních komunikacích na návsi byla zahájena příprava na celkovou obnovu povrchu. Budou položeny nové obrubníky včetně přejezdových obrubníků ve vjezdech k domům. Po jejich položení nebude možné je přejíždět. Dále bude v průběhu příštího týdne zahájeno bagrování podloží komunikace a násyp kameniva pro vytvoření nové skladby komunikace. Z těchto důvodů bude značně omezena průjezdnost přes náves. Kdo může využít příjezdu k domu ze záhumení, ať tak činí. Ostatní budou muset auta parkovat na místech mimo pracovní prostor, aby se dostali z obce. Pro parkování můžete využívat také opravenou krajskou silnici, její uzavírka bude trvat kvůli probíhajícím pracím do konce října. Předpokládaný termín asfaltování povrchů na návsi je stanoven na poslední týden v říjnu, tj. od 25. 10.

Polní cesty nad obcí jsou průjezdné, stále však probíhají práce v jejich okolí. Je domluveno, že bude vždy průjezdná cesta buď přímo z obce nahoru nebo delší kolem nového hřiště.

Sledujte prosím postup probíhajících prací, případně se dopředu zeptejte, pokusíme se Vám podat co nejpřesnější informace.

Děkuji za pochopení.

Hlášení OÚ 24. 9. 2021

Hlášení 24. 9. 2021

Informace k průjezdnosti obce:

Krajská silnice je nyní průjezdná včetně úseku s nově položeným asfaltem. Z technických důvodů nebylo možné dnes všechny naplánované práce provést, a proto není dokončeno napojení místní komunikace na hlavní křižovatce. Cesta z obce nahoru směrem k „liborku“ je průjezdná bez omezení.

Pokračování asfaltování je naplánováno na pondělí, počítejte s tím při plánování Vašich cest.

Od pondělí bude obnovený normální provoz autobusů.

 

Zítra ve 14:00 bude před kaplí na návsi sloužena mše ke cti sv. Václava, patrona naší obce.

 

3.

Obecní knihovna Ochoz bude od příštího týdne otevřena v úterý od 17:30 do 18:30.

 

Hlášení OÚ

Hlášení 16. 9. 2021

1.

V příštím týdnu bude probíhat asfaltování krajské silnice v naší obci. Z tohoto důvodu bude celý úsek pro veškerou dopravu uzavřený. Některé autobusové spoje obvykle projíždějící obcí jsou odkloněny úplně mimo obec, pro některé bude zastávka přesunuta na křižovatku pod obcí u budované ČOV. Z této zastávky bude odjíždět ranní autobus do školy do Konice, a to v 7:20.  Spoje směrované na Prostějov budou pro naši obec zastavovat na křižovatce u „pavláku.“

Všechny spoje a změny jsou uveřejněny na vývěsce u obchodu. Pokud si nebudete jisti, který spoj kdy pojede, tak Vám na Obecním úřadě podáme informace.

Pro dopravu auty domlouváme se stavebními firmami takový postup prací, abyste se do obce od svých domů vždycky z nějakého směru dostali. Přesto může vzniknout nějaké nedorozumění, proto se prosím v případě problémů obraťte na starostu nebo místostarostu.

2.

Charita Konice zve občany při příležitosti Dne Charity 23. 9. 2021 na náměstí v Konici, kde dojde k prezentaci jednotlivých služeb poskytovaných Charitou Konice. Bude zde možné změřit tlak krve a hladinu cukru v krvi. Dále si můžete zakoupit výrobky, které vyrábí klienti Domu pokojného stáří v Bohuslavicích. Srdečně Vás zvou zaměstnanci Charity Konice

3.

Do naší obce přijede soukromý pěstitel brambor z Vícova. Nabízí rané brambory odrůdy  Impala, vypěstované bez umělých hnojiv. Cena 12 Kč/Kg. Dále bude přijímat objednávky na brambory krmné a k uskladnění. Prodej se uskuteční v úterý 21.9. v 18:10 u obecního úřadu.

Hlášení OÚ 11. 9. 2021

Hlášení 11. 9. 2021

Společnost E-on oznamuje občanům, že v úterý 14. 9. od 10:00 do 15:00 bude pracovnice společnosti v naší obci provádět odečítání elektroměrů ve všech domech, tedy i těch, které odebírají elektřinu od jiného dodavatele. V případě nepřítomnosti zanechejte stav elektroměru na viditelném místě.

 

Informace o omezení průjezdnosti obcí v příštím týdnu:

V pondělí a v úterý budou probíhat přípravné práce na položení nového asfaltového povrchu na hlavní křižovatce v obci a nepůjde projet z krajské silnice směrem k Obecnímu úřadu. Cesta směrem k Liborku a dále do Konice a Březska bude průjezdná, ale pouze do úterý odpoledne.

Od úterý odpoledne do pátku bude probíhat asfaltování cesty od konce zástavby podél fotovoltaiky směrem ke kapličce u Liborka a tato cesta bude neprůjezdná.

Sledujte prosím i nadále aktuální průběh stavebních prací, z nějakého směru se obce vždycky dostanete.

 

Hlášení OÚ 26. 8. 2021

Hlášení 26. 8. 2021

1.

Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace, oznamuje žákům a jejich zákonným zástupcům, že nový školní rok bude zahájen ve středu dne 1. září 2021 v 7. 50 hodin.

Vstup do školy bude žákům umožněn od 7.30.

Zahájení povinné školní docházky žáků 1. ročníku se uskuteční v 8.00 v kmenových třídách ve 2. poschodí pavilonu B. Žák 1. ročníku může být do třídy doprovázen zákonným zástupcem. Vstup do školy bude žákům 1. ročníků a jejich zákonným zástupcům umožněn od 7.55.

Dne 1. září bude vyučování všech tříd ukončeno do 9.30 hodin.

Upozornění na změnu provozu školní družiny: Provoz ranní družiny je do odvolání zrušen.   Žákům  bude od 2. 9. umožněn vstup do školy  od 7.15, do začátku vyučování budou pobývat ve své třídě.

Školní jídelna oznamuje, že vaření obědů pro žáky bude zahájeno ve čtvrtek dne 2. 9. 2021. Zákonní zástupci nových žáků si mohou přihlášky ke stravování stáhnout z webových stránek školy (přihláška ke stravování), případně vyzvednout v kanceláři školní jídelny od 26. 8. do 31. 8. 2021 v době od 8 do 14 hodin. Ostatní strávníci si mohou obědy přihlásit sami pomoci internetového přihlašování, telefonicky na čísle 582 302 672 nebo osobně v kanceláři školní jídelny ve výše uvedených termínech.

Firma Autobusová doprava Studený bude potvrzovat průkazy na žákovské jízdné v pondělí  30. 8. a v úterý 31. 8. 2021 v době od 8.00 do 12. 00 ve vstupním prostoru školy.

 

 

2.

Oznamuji, že v pondělí 30. 8. a v úterý 31. 8. bude neprůjezdná cesta z obce směrem k fotovoltaické elektrárně a ke kapličce „u Liborka“ z důvodu překopání a umístění odvodňovacích kanálů.

Hlášení OÚ – 8. 7. 2021

Kulturní výbor obce Ochoz zve všechny občany na posezení u piva v hasičské zbrojnici, které se bude konat tuto sobotu 10. července od 16:00 hod. K poslechu a tanci Vás bude celé odpoledne hrát pan Stanislav Faltýnek. Pořadatelé si pro Vás připravili pečené špekáčky na pivu, langoše, hranolky a pivo. Za nepříznivého počasí se posezení bude konat v místním společenském domě.

Srdečně zvou pořadatelé.