Notices

Hlášení 16. 10. 2020

Hlášení 16. 10. 2020

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ  oznamuje, že včera oznámená havárie

v odběrném místě pitné vody se podařila odstranit

a kvalita dodávané pitné vody ode dneška odpovídá normám.

Hlášení 15. 10. 2020

Hlášení 15. 10. 2020

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ  oznamuje,

že došlo ke zhoršení kvality

dodávané pitné vody ve vodovodu.

Důvodem je trvalý déšť a zaplavení jímacího území u obce Hvozd.

Do odvolání voda nevyhovuje požadavkům pro pitnou vodu

kvůli zákalu a barvy, další znečištění nelze vyloučit.

Pracovníci vodáren pracují na odstranění závad a žádají o pochopení a trpělivost.

O dodání cisterny s pitnou vodou,

která by byla umístěna v obci jsem požádal,

vzhledem k velké oblasti, která je havárií ve Hvozdě postižena, však nelze určit, kdy bude cisterna do obce přistavena.

Pokud přijde nová informace, oznámím ji neprodleně obecním rozhlasem.

Hlášení OÚ 13. 10. 2020

Hlášení OÚ 13. 10. 2020

Aktuální informace – vše ohledně vyhlášených opatření vlády z důvodu trvající nákazy COVID 19 se dozvídáme celostátních sdělovacích prostředků – prosím o dodržování těchto nařízení.

Vedoucí místního obchodu nabízí občanům možnost nakoupení potravin s dodáním do domu. Jedná se o případy, kdy jsou dotyční v karanténě nebo mají podezření na nákazu nebo mají z nákazy obavu. Zájemci mohou zavolat nebo napsat SMS zprávou objednávku na telefonní číslo 605 970 106 nebo ji jinak doručit do obchodu. Předpokladem k zajištění této služby je zaplacení zálohy, ze které budou nákupy odečítány. Objednávky budou vyřizovány po skončení otevírací doby, tj. po 11:00 nebo po 17:00, doklad o hodnotě nákupu bude předán se zbožím.

 

Stavební firma INSTA zahájila výstavbu kanalizace, připravovaná informační schůze se však z důvodu nouzového stavu nyní neuskuteční – bude oznámena, jakmile to bude možné. Nyní probíhá příprava stavby ČOV, kopání kanalizace v silnicích začne až pod skončení zimy – na jaře 2021 a bude předem oznámeno.

Hlášení OÚ 25. 9. 2020

Hlášení 25. 9. 2020

Skupina historických aktivit EQUES-TEMPUS zve všechny občany na zítřejší Svatováclavské vepřové hody. Zahájení bude ve 12 hodin. Těšit se můžete na bohaté občerstvení, vystoupení břišních tanečnic, ukázky dobových řemesel a koncert hudební skupiny FLAMES ze ZUŠ Konice. Celým odpolednem bude provázet svým vystoupením Staňa Faltýnek. Prodej občerstvení bude ukončen v souladu s vydaným nařízením ve 22:00.

Ve 14:00 hod. bude sloužena mše svatá ke cti sv. Václava ve stanu u kaple na návsi.

V případě neočekávané události, která by ohrozila konání akce, budete okamžitě po zjištění problému informováni hlášením v obecním rozhlase.

 

Hlášení OÚ 11. 9. 2020

Hlášení 11. 9. 2020

Společnost E-on oznamuje občanům, že v pondělí 14. 9. od 8:00 do 15:00 bude pracovnice společnosti v naší obci provádět odečítání elektroměrů ve všech domech, tedy i těch, které odebírají elektřinu od jiného dodavatele. V případě nepřítomnosti zanechejte stav elektroměru na viditelném místě.

 

Společnost E-on také žádá vlastníky nemovitostí, aby provedli ořezání dřevin, které jsou v blízkosti drátů elektrického vedení.

 

V pondělí 14. 9. 2020 od 19:30 se bude v zasedací místnosti OÚ konat zasedání zastupitelstva naší obce.

Hlášení OÚ – 8. 8. 2020

V pondělí 10. 8. 2020 v 19:00 se v zasedací místnosti Obecního úřadu Ochoz bude konat zasedání zastupitelstva naší obce.

Hlášení OÚ 29. 6. 2020

Hlášení 29. 6. 2020

  1. Očkování psů proti vzteklině bude provedeno ve středu 1. 7. 2020 u zbrojnice v čase od 15:30 do 16:15. Poplatek za psa je 100,- Kč, očkovací průkaz vezměte s sebou. Veterinární lékař upozorňuje, že dle zákona od 1. 1. 2020 musí být každý pes očipován, jinak není očkování platné. Čipování psa lze provést na místě při očkování, cena činí 450,- Kč.
  2. Připomínám, že termín pro zaplacení poplatků za odvoz odpadů a ze psů je do 30. června, pokud je to možné provádějte platbu bezhotovostní formou platbou na účet obce č. 21923701/0100 – jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nemovitosti, za kterou platbu zasíláte. Poplatky se od loňska nezměnily a činí za odvoz odpadů 360,- Kč na poplatníka a poplatky za chované psy: za jednoho ve výši 50,- Kč a za každého dalšího 70,- Kč.

Hlášení 5. 6. 2020

Pracovník Moravské vodárenské oznamuje,

že v pondělí 8. 6. 2020 bude od 8:00 do 13:00 provádět v naší obci odečty vodoměrů.

Vzhledem k situaci kolem nákazy koronavirem je vhodné, aby majitelé nemovitostí odečet provedli sami

a stav vodoměru v případě své nepřítomnosti zanechali na viditelném místě.

Je také možné odečet sdělit telefonicky nebo formou SMS zprávy

na telefonní číslo pracovníka 724 849 921.

Hlášení OÚ 25. 5. 2020

Hlášení 25. 5. 2020

1. Ve čtvrtek 28. května dopoledne bude na obvyklém místě přistavený kontejner na objemný odpad, jeho odvoz proběhne v pátek. Vyřazená elektrozařízení a nebezpečné odpady do kontejneru nevozte, bude je možné odevzdat až při podzimním odvozu, jehož termín bude včas oznámen.

 

2. V pondělí 1. června v 19:00 se bude v zasedací místnosti Společenského domu konat zasedání zastupitelstva naší obce.

 

3. Roční prohlídky komínů v letošním roce v naší obci kominík provede v sobotu 30. května 2020, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě.

 

Hlášení OÚ 19. 5. 2020

Hlášení 19. 5. 2020

1. Vzhledem k uvolňování opatření po skončení nouzového stavu je obnoven provoz kanceláře obecního úřadu v obvyklé době v pondělí a ve středu, stále však prosím o opatrnost. Také bude obnoven provoz obecní knihovny, otevřeno bude ve čtvrtek od 17:30 do 18:30.

2. Termín pro zaplacení poplatků za odvoz odpadů a ze psů je do 30. června, pokud je to možné provádějte platbu bezhotovostní formou platbou na účet obce č. 21923701/0100 – jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nemovitosti, za kterou platbu zasíláte. Poplatky se od loňska nezměnily a činí za odvoz odpadů 360,- Kč na poplatníka a poplatky za chované psy: za jednoho ve výši 50,- Kč a za každého dalšího 70,- Kč. Výši poplatku jste obdrželi společně s informačním listem, pokud si nebudete jisti výpočtem, zavolejte, případně napište SMS a výši poplatku upřesníme.

3. Roční prohlídky komínů v letošním roce v naší obci kominík provede v sobotu 30. května 2020, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě.

4. Obvyklý jarní svoz objemného a nebezpečného odpadu firmou FCC se v obvyklé formě neuskutečnil firma jej z provozních důvodů zrušila. Jako náhradu jsme domluvili přistavení kontejneru pouze na objemný odpad, který bude přistavený příští týden ve čtvrtek 28. května. Vyřazená elektrozařízení a nebezpečné odpady bude možné odevzdat až při podzimním odvozu, jehož termín bude včas oznámen.

5. Po těžbě v lese u Kyselky nabízí obec k prodeji dřevo na palivo – borovice a smrk v délkách 2 a 4 metry v ceně 500,- Kč za prostorový metr čtverečný, dřevo z listnatých stromů v ceně 800,- Kč za prostorový metr čtverečný.

Zájemci se mohou hlásit u starosty – tel. číslo 724 187 206.