Notices

Hlášení OÚ 16. 4. 2021

Hlášení 16. 4. 2021

V pondělí 19. dubna 2021 od 19:00 se bude ve Společenské místnosti Společenského domu Ochoz konat zasedání zastupitelstva naší obce.

 

Potvrzuji, že v pondělí 19. dubna začnou probíhat výkopové práce v silnici u autobusové čekárny a dále v krajské silnici. Začne také platit zákaz průjezdu naší obcí mimo obyvatel a dopravní obsluhy.

Hlášení OÚ 7. 4. 2021

Společnost Fcc oznamuje, že z důvodu poruchy auta odvážejícího komunální odpad dnes nebyl téměř v celé obci vyvezený odpad z připravených popelnic. Bylo přislíbeno, že odvoz proběhne zítra odpoledne, proto nechejte naplněné popelnice před svými domy.

Děkuji za pochopení.

Hlášení OÚ 27. 3. 2021

Hlášení OÚ Ochoz 27. 3. 2021

 

V pondělí 29. 3. 2021 bude kvůli opravě neprůjezdná polní cesta začínající na panelové cestě směrem do Budětska. Neprůjezdná bude také polní cesta z obce směrem ke křižovatce u „Libórka“ kolem fotovoltaiky. Důvodem je oprava cest do takového stavu, aby po uzavření silnice v obci mohly sloužit pro jízdy osobními auty.

Hlášení 26. 1. 2021

Hlášení 26. 1. 2021

V pátek 29. ledna 2021 od 18:00 se bude ve Společenské místnosti Společenského domu Ochoz konat zasedání zastupitelstva naší obce.

 

Informace z místního obchodu – zítra (tj. ve středu 27. 1.) dopoledne bude mimořádně zavřeno, otevřeno bude odpoledne od 14:30 do 17:00. Případné další změny v otevírací době budou oznámeny nápisem na tabuli na obchodě a obecním rozhlasem.

Hlášení OÚ 5. 1. 2021

Hlášení 5. 1. 2021

Úvodem přeji všem obyvatelům Ochoze úspěšný vstup do roku 2021 a hodně zdraví v následujících týdnech.

 

  1. Odvoz komunálního odpadu v tomto týdnu neproběhne, i když je to nyní 14 dní od posledního odvozu. Důvodem je skutečnost, že v naší obci svoz probíhá vždy v sudém týdnu a ten je až příští týden, kdy bude odvoz jako obvykle ve středu odpoledne. Pokud se Vám odpad nevejde do Vašich popelnic, můžete jej nyní uložit do plastového pytle a v příštím týdnu dát pytel k popelnicím, pracovníci FCC je bez výhrad naloží. Společnost FFC děkuje za pochopení.

 

  1. Charita Konice oznamuje, že tradiční koledování skupinek tří králů pro Tříkrálovou sbírku letos z důvodu nákazové situace nebude. Do sbírky můžete přesto přispět, a to buď do pokladničky, která bude do 24. 1. 2021 k dispozici v kanceláři Obecního úřadu Ochoz nebo můžete přispět zasláním finanční částky na účet Charity Konice. Všem dárcům patří velké poděkování.

 

Hlášení OÚ 9. 11. 2020

Hlášení 9 11. 2020

1.

Firmou FCC byla naší obci nabídnuta náhrada za zrušený odvoz velkoobjemových odpadů a u obecního pozemku za panelovou cestou je přistavený kontejner. Do tohoto kontejneru můžete v průběhu zítřka, tj. úterý 10. 11. navézt velkoobjemový odpad. Vyřazené elektrospotřebiče – ledničky, televizory apod. nevozte – využijte zpětný odběr v prodejnách elektro nebo počkejte na další řádný odvoz na jaře příštího roku. Kontejner firma odveze ve středu ráno.

 

 

Dnes zahájila firma INSTA práci na kanalizaci na panelové cestě, průjezdnost po jedné řadě panelů zůstane zachována.

 

Obecní knihovna bude po dobu nouzového stavu uzavřena.

 

Hlášení OÚ 22. 10. 2020

Hlášení Obecního úřadu 22. 10. 2020

 

Firma FCC bez předchozího upozornění zrušila

z důvodu nouzového stavu oznámený svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

 

Náhradní termín bude určen

po skončení vyhlášených opatření.

 

Nyní nabízíme náhradní řešení. Část odpadu, který již máte připravený na vozících, můžete dnes do 18:00 odvézt k bráně obecního pozemku po panelové cestě, kde bude čekat zaměstnanec obce Petr Matoušek a odpad uloží na místo, ze kterého ho později naložíme do kontejneru. Prosím však o rozumný přístup a odvezení pouze toho nejnutnějšího, prostor k uložení není neomezený.

 

Připravený odvoz železného šrotu, který budou v sobotu 24. 10. od 8:00 hodin provádět členové SDH Ochoz, se uskuteční.

 

Omlouváme se za způsobené komplikace,

oznámení firmy FCC o odvolání odvozu

bude vyvěšeno na vývěskách obce._ZRUŠENO (2) E-mail FCC

Hlášení 19. 10. 2020

Hlášení 19 10. 2020

1.

Odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů v naší obci, který je naplánovaný na tento týden, zatím jej firma FCC neodvolala, proto by se měl uskutečnit. Ve čtvrtek 22. 10. odpoledne bude na obvyklém místě přistaven kontejner na objemný odpad. V případě jeho naplnění nebudu okamžitě zajišťovat přivezení druhého kontejneru, ale požádám o mimořádné přistavení kontejneru v blízkém termínu. V sobotu 24. 10. od 7:00 do 7:30 budou pracovníci odpadové firmy na obvyklém místě přebírat nebezpečné odpady.

Vedení firmy FCC kvůli nouzovému stavu žádá o dodržování zpřísněných pravidel, která jsou zveřejněna na vývěskách obce, zejména na dodržování odstupů i od pracovníků firmy při předávání odpadů a respektování jejich případných pokynů.

 

 

2.

Dnes v 17:00 hod. se ve společenské místnosti Společenského domu bude konat zasedání zastupitelstva naší obce.

 

 

 

Hlášení 16. 10. 2020

Hlášení 16. 10. 2020

1.

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ  oznamuje, že včera oznámená havárie

v odběrném místě pitné vody se podařila odstranit

a kvalita dodávané pitné vody ode dneška odpovídá normám.

 

2.

V pondělí 19. 10. 2020 v 17:00 hod. se ve společenské místnosti Společenského domu bude konat zasedání zastupitelstva naší obce.

Hlášení 15. 10. 2020

Hlášení 15. 10. 2020

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ  oznamuje,

že došlo ke zhoršení kvality

dodávané pitné vody ve vodovodu.

Důvodem je trvalý déšť a zaplavení jímacího území u obce Hvozd.

Do odvolání voda nevyhovuje požadavkům pro pitnou vodu

kvůli zákalu a barvy, další znečištění nelze vyloučit.

Pracovníci vodáren pracují na odstranění závad a žádají o pochopení a trpělivost.

O dodání cisterny s pitnou vodou,

která by byla umístěna v obci jsem požádal,

vzhledem k velké oblasti, která je havárií ve Hvozdě postižena, však nelze určit, kdy bude cisterna do obce přistavena.

Pokud přijde nová informace, oznámím ji neprodleně obecním rozhlasem.