18. 3. 2019

Hlášení 18. 3. 2019

1.

Dnes od 17:00 do 19:00 je na obecním úřadě možné zkonzultovat místa budoucího připojení ke splaškové kanalizaci, jejíž výstavba se připravuje. Možnost konzultace bude i za týden ve stejném čase, nebo jindy po domluvě s místostarostou.

 

2.

Odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů v naší obci proběhne v příštím týdnu. Ve čtvrtek 28. 3. odpoledne bude na obvyklém místě přistaven kontejner na objemný odpad, který nelze dát do běžných popelnic. Kontejner není určený pro stavební odpad.

V sobotu 30. 3. od 7:00 do 7:30 budou pracovníci odpadové firmy přebírat nebezpečné odpady – např. barvy, oleje, znečištěné obaly, dále vyřazená elektrozařízení a pneumatiky od osobních automobilů. Upozorňuji, že pneumatik by mělo být minimum, protože prodejci pneumatik jsou povinni při prodeji nových bezplatně odebrat pneumatiky ojeté.