20. 5. 2021

Hlášení 20. 5. 2021

Sběr nebezpečných odpadů a elektrozařízení v naší obci proběhne v sobotu 22. 5. od 7:00 do 7:30, odpady budou pracovníci FFC přebírat na obvyklém místě, tzn. na návsi u kapličky.