Hlášení OÚ 11. 9. 2020

Hlášení 11. 9. 2020

Společnost E-on oznamuje občanům, že v pondělí 14. 9. od 8:00 do 15:00 bude pracovnice společnosti v naší obci provádět odečítání elektroměrů ve všech domech, tedy i těch, které odebírají elektřinu od jiného dodavatele. V případě nepřítomnosti zanechejte stav elektroměru na viditelném místě.

 

Společnost E-on také žádá vlastníky nemovitostí, aby provedli ořezání dřevin, které jsou v blízkosti drátů elektrického vedení.

 

V pondělí 14. 9. 2020 od 19:30 se bude v zasedací místnosti OÚ konat zasedání zastupitelstva naší obce.