Hlášení OÚ 23. 10. 2021

Hlášení 23. 10. 2021

Stavební firma upřesnila plánovaný postup prací, a proto oznamuji, že asfaltování místních komunikací po ukončené výstavbě kanalizace bude probíhat v týdnu od 1. do 5. listopadu.

 

Stále probíhá řízení o povolení zkušebního provozu ČOV, nyní se čeká na vyjádření státních orgánů, které pravděpodobně využijí třicetidenní lhůtu stanovenou pro vydání stanoviska.

Protože vodoprávní úřad povolení ke zkušebnímu provozu zatím nevydal, není možné se do kanalizace připojit. Jakmile budu znát termín vydání povolení, oznámím jej. Děkuji za pochopení.