Hlášení OÚ 26. 8. 2021

Hlášení 26. 8. 2021

1.

Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace, oznamuje žákům a jejich zákonným zástupcům, že nový školní rok bude zahájen ve středu dne 1. září 2021 v 7. 50 hodin.

Vstup do školy bude žákům umožněn od 7.30.

Zahájení povinné školní docházky žáků 1. ročníku se uskuteční v 8.00 v kmenových třídách ve 2. poschodí pavilonu B. Žák 1. ročníku může být do třídy doprovázen zákonným zástupcem. Vstup do školy bude žákům 1. ročníků a jejich zákonným zástupcům umožněn od 7.55.

Dne 1. září bude vyučování všech tříd ukončeno do 9.30 hodin.

Upozornění na změnu provozu školní družiny: Provoz ranní družiny je do odvolání zrušen.   Žákům  bude od 2. 9. umožněn vstup do školy  od 7.15, do začátku vyučování budou pobývat ve své třídě.

Školní jídelna oznamuje, že vaření obědů pro žáky bude zahájeno ve čtvrtek dne 2. 9. 2021. Zákonní zástupci nových žáků si mohou přihlášky ke stravování stáhnout z webových stránek školy (přihláška ke stravování), případně vyzvednout v kanceláři školní jídelny od 26. 8. do 31. 8. 2021 v době od 8 do 14 hodin. Ostatní strávníci si mohou obědy přihlásit sami pomoci internetového přihlašování, telefonicky na čísle 582 302 672 nebo osobně v kanceláři školní jídelny ve výše uvedených termínech.

Firma Autobusová doprava Studený bude potvrzovat průkazy na žákovské jízdné v pondělí  30. 8. a v úterý 31. 8. 2021 v době od 8.00 do 12. 00 ve vstupním prostoru školy.

 

 

2.

Oznamuji, že v pondělí 30. 8. a v úterý 31. 8. bude neprůjezdná cesta z obce směrem k fotovoltaické elektrárně a ke kapličce „u Liborka“ z důvodu překopání a umístění odvodňovacích kanálů.