Hlášení OÚ 3. 5. 2021

Hlášení 3. 5. 2021

Byl jsem požádán Českým statistickým úřadem o vyhlášení informace o probíhajícím povinném Sčítání 2021, které končí již 11. května. Účast je důležitá, protože Vaše odpovědi mohou mít vliv na plánování rozvoje naší obce. Nejjednodušší je sečíst se do 11. května online na webové adrese sčítání cé zet. Pokud je to možné, pomozte se sčítáním i blízkým a sousedům, kteří to sami nezvládnou, aby v naší obci sčítání proběhlo v pořádku.

 

2.

Odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů v naší obci proběhne v tomto měsíci. Ve středu 12. 5. odpoledne bude přistaven kontejner na objemný odpad a bude umístěný za bránou obecního pozemku na konci panelky u věže. Na ukládání odpadů do kontejneru bude dohlížet zaměstnanec obce.

Sběr nebezpečných odpadů a elektrozařízení proběhne až o týden později v sobotu 22. 5. od 7:00 do 7:30.