Hlášení OÚ

Hlášení 16. 9. 2021

1.

V příštím týdnu bude probíhat asfaltování krajské silnice v naší obci. Z tohoto důvodu bude celý úsek pro veškerou dopravu uzavřený. Některé autobusové spoje obvykle projíždějící obcí jsou odkloněny úplně mimo obec, pro některé bude zastávka přesunuta na křižovatku pod obcí u budované ČOV. Z této zastávky bude odjíždět ranní autobus do školy do Konice, a to v 7:20.  Spoje směrované na Prostějov budou pro naši obec zastavovat na křižovatce u „pavláku.“

Všechny spoje a změny jsou uveřejněny na vývěsce u obchodu. Pokud si nebudete jisti, který spoj kdy pojede, tak Vám na Obecním úřadě podáme informace.

Pro dopravu auty domlouváme se stavebními firmami takový postup prací, abyste se do obce od svých domů vždycky z nějakého směru dostali. Přesto může vzniknout nějaké nedorozumění, proto se prosím v případě problémů obraťte na starostu nebo místostarostu.

2.

Charita Konice zve občany při příležitosti Dne Charity 23. 9. 2021 na náměstí v Konici, kde dojde k prezentaci jednotlivých služeb poskytovaných Charitou Konice. Bude zde možné změřit tlak krve a hladinu cukru v krvi. Dále si můžete zakoupit výrobky, které vyrábí klienti Domu pokojného stáří v Bohuslavicích. Srdečně Vás zvou zaměstnanci Charity Konice

3.

Do naší obce přijede soukromý pěstitel brambor z Vícova. Nabízí rané brambory odrůdy  Impala, vypěstované bez umělých hnojiv. Cena 12 Kč/Kg. Dále bude přijímat objednávky na brambory krmné a k uskladnění. Prodej se uskuteční v úterý 21.9. v 18:10 u obecního úřadu.