Hlášení OÚ 30. 9. 2021

Hlášení 30. 9. 2021

Aktuální informace o probíhajících pracích v obci

Asfaltování povrchu u ČOV, na krajské silnici a na panelce nebylo dokončeno podle původních předpokladů z technických důvodů na straně realizační firmy. Jednáme o dokončení těchto prací – pokud bude jednání úspěšné, tak s předstihem provádění asfaltování oznámím, protože to bude mít vliv na průjezdnost dotčených míst.

Na místních komunikacích na návsi byla zahájena příprava na celkovou obnovu povrchu. Budou položeny nové obrubníky včetně přejezdových obrubníků ve vjezdech k domům. Po jejich položení nebude možné je přejíždět. Dále bude v průběhu příštího týdne zahájeno bagrování podloží komunikace a násyp kameniva pro vytvoření nové skladby komunikace. Z těchto důvodů bude značně omezena průjezdnost přes náves. Kdo může využít příjezdu k domu ze záhumení, ať tak činí. Ostatní budou muset auta parkovat na místech mimo pracovní prostor, aby se dostali z obce. Pro parkování můžete využívat také opravenou krajskou silnici, její uzavírka bude trvat kvůli probíhajícím pracím do konce října. Předpokládaný termín asfaltování povrchů na návsi je stanoven na poslední týden v říjnu, tj. od 25. 10.

Polní cesty nad obcí jsou průjezdné, stále však probíhají práce v jejich okolí. Je domluveno, že bude vždy průjezdná cesta buď přímo z obce nahoru nebo delší kolem nového hřiště.

Sledujte prosím postup probíhajících prací, případně se dopředu zeptejte, pokusíme se Vám podat co nejpřesnější informace.

Děkuji za pochopení.