Hlášení OÚ 5. 1. 2021

Hlášení 5. 1. 2021

Úvodem přeji všem obyvatelům Ochoze úspěšný vstup do roku 2021 a hodně zdraví v následujících týdnech.

 

  1. Odvoz komunálního odpadu v tomto týdnu neproběhne, i když je to nyní 14 dní od posledního odvozu. Důvodem je skutečnost, že v naší obci svoz probíhá vždy v sudém týdnu a ten je až příští týden, kdy bude odvoz jako obvykle ve středu odpoledne. Pokud se Vám odpad nevejde do Vašich popelnic, můžete jej nyní uložit do plastového pytle a v příštím týdnu dát pytel k popelnicím, pracovníci FCC je bez výhrad naloží. Společnost FFC děkuje za pochopení.

 

  1. Charita Konice oznamuje, že tradiční koledování skupinek tří králů pro Tříkrálovou sbírku letos z důvodu nákazové situace nebude. Do sbírky můžete přesto přispět, a to buď do pokladničky, která bude do 24. 1. 2021 k dispozici v kanceláři Obecního úřadu Ochoz nebo můžete přispět zasláním finanční částky na účet Charity Konice. Všem dárcům patří velké poděkování.