Hlášení OÚ 5. 11. 2021

Hlášení 5. 11. 2021

Pokládání vrchní vrstvy asfaltu na obecní silnici bude probíhat v pondělí 8. listopadu, předtím je ale potřeba provést penetraci povrchu. Zítra, tj. v sobotu 6. listopadu od osmi hodin ráno bude probíhat frézování přebytečné vrstvy asfaltu poblíž křižovatky. Poté bude probíhat zametání podkladového asfaltu v celé ploše. Po zametení bude probíhat penetrace podkladní vrstvy asfaltovou hmotou. Při projíždění přes plochu s penetrací hrozí zašpinění auta asfaltem. Přeparkujte tedy prosím auta tak, abyste o víkendu nemuseli přes penetrační hmotu přejíždět. Děkuji za pochopení, snad už je to poslední velké omezení.

 

2.

Proces povolování zkušebního provozu ČOV byl úspěšný a od pátku 12. listopadu bude možné zahájit vypouštění odpadních vod do kanalizace. Ty, kteří jsou připraveni k napojení na kanalizaci, žádám, aby před propojením potrubí toto oznámili na Obecním úřadě starostovi nebo místostarostovi a umožnili prohlídku způsobu napojení.