Notices

Hlášení OÚ 5. 1. 2021

Hlášení 5. 1. 2021

Úvodem přeji všem obyvatelům Ochoze úspěšný vstup do roku 2021 a hodně zdraví v následujících týdnech.

 

  1. Odvoz komunálního odpadu v tomto týdnu neproběhne, i když je to nyní 14 dní od posledního odvozu. Důvodem je skutečnost, že v naší obci svoz probíhá vždy v sudém týdnu a ten je až příští týden, kdy bude odvoz jako obvykle ve středu odpoledne. Pokud se Vám odpad nevejde do Vašich popelnic, můžete jej nyní uložit do plastového pytle a v příštím týdnu dát pytel k popelnicím, pracovníci FCC je bez výhrad naloží. Společnost FFC děkuje za pochopení.

 

  1. Charita Konice oznamuje, že tradiční koledování skupinek tří králů pro Tříkrálovou sbírku letos z důvodu nákazové situace nebude. Do sbírky můžete přesto přispět, a to buď do pokladničky, která bude do 24. 1. 2021 k dispozici v kanceláři Obecního úřadu Ochoz nebo můžete přispět zasláním finanční částky na účet Charity Konice. Všem dárcům patří velké poděkování.

 

Hlášení OÚ 9. 11. 2020

Hlášení 9 11. 2020

1.

Firmou FCC byla naší obci nabídnuta náhrada za zrušený odvoz velkoobjemových odpadů a u obecního pozemku za panelovou cestou je přistavený kontejner. Do tohoto kontejneru můžete v průběhu zítřka, tj. úterý 10. 11. navézt velkoobjemový odpad. Vyřazené elektrospotřebiče – ledničky, televizory apod. nevozte – využijte zpětný odběr v prodejnách elektro nebo počkejte na další řádný odvoz na jaře příštího roku. Kontejner firma odveze ve středu ráno.

 

 

Dnes zahájila firma INSTA práci na kanalizaci na panelové cestě, průjezdnost po jedné řadě panelů zůstane zachována.

 

Obecní knihovna bude po dobu nouzového stavu uzavřena.

 

Hlášení OÚ 22. 10. 2020

Hlášení Obecního úřadu 22. 10. 2020

 

Firma FCC bez předchozího upozornění zrušila

z důvodu nouzového stavu oznámený svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

 

Náhradní termín bude určen

po skončení vyhlášených opatření.

 

Nyní nabízíme náhradní řešení. Část odpadu, který již máte připravený na vozících, můžete dnes do 18:00 odvézt k bráně obecního pozemku po panelové cestě, kde bude čekat zaměstnanec obce Petr Matoušek a odpad uloží na místo, ze kterého ho později naložíme do kontejneru. Prosím však o rozumný přístup a odvezení pouze toho nejnutnějšího, prostor k uložení není neomezený.

 

Připravený odvoz železného šrotu, který budou v sobotu 24. 10. od 8:00 hodin provádět členové SDH Ochoz, se uskuteční.

 

Omlouváme se za způsobené komplikace,

oznámení firmy FCC o odvolání odvozu

bude vyvěšeno na vývěskách obce._ZRUŠENO (2) E-mail FCC

Hlášení 19. 10. 2020

Hlášení 19 10. 2020

1.

Odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů v naší obci, který je naplánovaný na tento týden, zatím jej firma FCC neodvolala, proto by se měl uskutečnit. Ve čtvrtek 22. 10. odpoledne bude na obvyklém místě přistaven kontejner na objemný odpad. V případě jeho naplnění nebudu okamžitě zajišťovat přivezení druhého kontejneru, ale požádám o mimořádné přistavení kontejneru v blízkém termínu. V sobotu 24. 10. od 7:00 do 7:30 budou pracovníci odpadové firmy na obvyklém místě přebírat nebezpečné odpady.

Vedení firmy FCC kvůli nouzovému stavu žádá o dodržování zpřísněných pravidel, která jsou zveřejněna na vývěskách obce, zejména na dodržování odstupů i od pracovníků firmy při předávání odpadů a respektování jejich případných pokynů.

 

 

2.

Dnes v 17:00 hod. se ve společenské místnosti Společenského domu bude konat zasedání zastupitelstva naší obce.

 

 

 

Hlášení 16. 10. 2020

Hlášení 16. 10. 2020

1.

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ  oznamuje, že včera oznámená havárie

v odběrném místě pitné vody se podařila odstranit

a kvalita dodávané pitné vody ode dneška odpovídá normám.

 

2.

V pondělí 19. 10. 2020 v 17:00 hod. se ve společenské místnosti Společenského domu bude konat zasedání zastupitelstva naší obce.

Hlášení 15. 10. 2020

Hlášení 15. 10. 2020

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ  oznamuje,

že došlo ke zhoršení kvality

dodávané pitné vody ve vodovodu.

Důvodem je trvalý déšť a zaplavení jímacího území u obce Hvozd.

Do odvolání voda nevyhovuje požadavkům pro pitnou vodu

kvůli zákalu a barvy, další znečištění nelze vyloučit.

Pracovníci vodáren pracují na odstranění závad a žádají o pochopení a trpělivost.

O dodání cisterny s pitnou vodou,

která by byla umístěna v obci jsem požádal,

vzhledem k velké oblasti, která je havárií ve Hvozdě postižena, však nelze určit, kdy bude cisterna do obce přistavena.

Pokud přijde nová informace, oznámím ji neprodleně obecním rozhlasem.

Hlášení OÚ 13. 10. 2020

Hlášení OÚ 13. 10. 2020

Aktuální informace – vše ohledně vyhlášených opatření vlády z důvodu trvající nákazy COVID 19 se dozvídáme celostátních sdělovacích prostředků – prosím o dodržování těchto nařízení.

Vedoucí místního obchodu nabízí občanům možnost nakoupení potravin s dodáním do domu. Jedná se o případy, kdy jsou dotyční v karanténě nebo mají podezření na nákazu nebo mají z nákazy obavu. Zájemci mohou zavolat nebo napsat SMS zprávou objednávku na telefonní číslo 605 970 106 nebo ji jinak doručit do obchodu. Předpokladem k zajištění této služby je zaplacení zálohy, ze které budou nákupy odečítány. Objednávky budou vyřizovány po skončení otevírací doby, tj. po 11:00 nebo po 17:00, doklad o hodnotě nákupu bude předán se zbožím.

 

Stavební firma INSTA zahájila výstavbu kanalizace, připravovaná informační schůze se však z důvodu nouzového stavu nyní neuskuteční – bude oznámena, jakmile to bude možné. Nyní probíhá příprava stavby ČOV, kopání kanalizace v silnicích začne až pod skončení zimy – na jaře 2021 a bude předem oznámeno.

Hlášení OÚ 25. 9. 2020

Hlášení 25. 9. 2020

Skupina historických aktivit EQUES-TEMPUS zve všechny občany na zítřejší Svatováclavské vepřové hody. Zahájení bude ve 12 hodin. Těšit se můžete na bohaté občerstvení, vystoupení břišních tanečnic, ukázky dobových řemesel a koncert hudební skupiny FLAMES ze ZUŠ Konice. Celým odpolednem bude provázet svým vystoupením Staňa Faltýnek. Prodej občerstvení bude ukončen v souladu s vydaným nařízením ve 22:00.

Ve 14:00 hod. bude sloužena mše svatá ke cti sv. Václava ve stanu u kaple na návsi.

V případě neočekávané události, která by ohrozila konání akce, budete okamžitě po zjištění problému informováni hlášením v obecním rozhlase.

 

Hlášení OÚ 11. 9. 2020

Hlášení 11. 9. 2020

Společnost E-on oznamuje občanům, že v pondělí 14. 9. od 8:00 do 15:00 bude pracovnice společnosti v naší obci provádět odečítání elektroměrů ve všech domech, tedy i těch, které odebírají elektřinu od jiného dodavatele. V případě nepřítomnosti zanechejte stav elektroměru na viditelném místě.

 

Společnost E-on také žádá vlastníky nemovitostí, aby provedli ořezání dřevin, které jsou v blízkosti drátů elektrického vedení.

 

V pondělí 14. 9. 2020 od 19:30 se bude v zasedací místnosti OÚ konat zasedání zastupitelstva naší obce.

Hlášení OÚ – 8. 8. 2020

V pondělí 10. 8. 2020 v 19:00 se v zasedací místnosti Obecního úřadu Ochoz bude konat zasedání zastupitelstva naší obce.