Notices

18. 3. 2019

Hlášení 18. 3. 2019

1.

Dnes od 17:00 do 19:00 je na obecním úřadě možné zkonzultovat místa budoucího připojení ke splaškové kanalizaci, jejíž výstavba se připravuje. Možnost konzultace bude i za týden ve stejném čase, nebo jindy po domluvě s místostarostou.

 

2.

Odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů v naší obci proběhne v příštím týdnu. Ve čtvrtek 28. 3. odpoledne bude na obvyklém místě přistaven kontejner na objemný odpad, který nelze dát do běžných popelnic. Kontejner není určený pro stavební odpad.

V sobotu 30. 3. od 7:00 do 7:30 budou pracovníci odpadové firmy přebírat nebezpečné odpady – např. barvy, oleje, znečištěné obaly, dále vyřazená elektrozařízení a pneumatiky od osobních automobilů. Upozorňuji, že pneumatik by mělo být minimum, protože prodejci pneumatik jsou povinni při prodeji nových bezplatně odebrat pneumatiky ojeté.

Hlášení 9. 3. 2019

Hlášení 9. 3. 2019

Ve středu 13. 3. 2019 v 19:15 hod. se v zasedací místnosti Obecního úřadu bude konat veřejné zasedání zastupitelstva naší obce.

2.

Společnost E – on oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na elektrické soustavě bude přerušena dodávka elektrické energie v celé obci Ochoz, a to ve středu 13. 3. 2019 od 11:00 hod do 13:00 hod

Hlášení 25. 1. 2019

1.

Všichni jste zváni na obecní ples v našem Společenském domě, který začíná zítra v sobotu 26. ledna v 19:00 hodin. Hudební doprovod zajistí pan Stanislav Faltýnek, připraveno bude dostatek občerstvení a tombola.

Všichni jste srdečně zváni.

 

2.

Zájemci o samovýrobu palivového dřeva v obecním lese se mohou hlásit v příštím týdnu, nejlépe v pondělí odpoledne, na obecním úřadě.