Projekty a investice

PROJEKTY OBCE REALIZOVANÉ S DOTAČNÍ PODPOROU

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2017

POV 2017
Projekt „Výstavba místní komunikace spojující obce Ochoz a Budětsko – 2. Etapa“ je realizován za finanční podpory Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2017 ve výši 296.000,- Kč.

realizace zahájena 08-2017

Prezentace projektu před realizací.

Prezentace projektu v průběhu realizace.

 

MMR

PROGRAM MMR ČR

117D08 – PODPORA REVITALIZACE ÚZEMÍ

117D081 – DEMOLICE BUDOV V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH

Projekt „Demolice budov bývalého pionýrského tábora“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

realizace zahájena 07-2017

Publicita projektu.

 

Prezentace průběhu realizace.

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2016

POV 2016

Projekt „Výstavba místní komunikace spojující obce Ochoz a Budětsko – 1. etapa – napojení na stávající místní komunikaci v obci Ochoz“ podaný do programu POV 2016 Olomouckého kraje

prezentace projektu

Dokumentace: před zahájením

v průběhu

po dokončení

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2015

POV 2015

Projekt POV 2015 – Odvlhčení stěn místností Obecního úřadu Ochoz a výměna podlahy, oken a dveří“ – před zahájením
Projekt POV 2015 – „Odvlhčení stěn místností Obecního úřadu Ochoz a výměna podlahy, oken a dveří“ – po dokončení

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2012

POV 2012

Projekt POV 2012 „Společenský dům Ochoz“
Projekt POV 2012 – „Společenský dům Ochoz – sociální zařízení v přízemí“ – prezentace před zahájením
Projekt POV 2012 – „Společenský dům Ochoz – sociální zařízení v přízemí“ – prezentace v průběhu realizace
Projekt POV 2012 – „Společenský dům Ochoz – sociální zařízení v přízemí“ – prezentace po dokončení